AYAGO TEAM

Con người luôn là trung tâm trong việc tạo ra sự khác biệt của tổ chức. Ayago Việt Nam tự hào với đội ngũ nhân sự năng động, sáng tạo luôn dốc hết đam mê vào mọi công việc mình làm nhằm mang lại những giá trị tốt nhất cho khách hàng.

Tổ chức sự kiện Nha Trang - Ayago Việt Nam
LÊ THỊ HOÀNG TÚ - Acc
TRẦN NGUYỄN HOÀNG TÂM - Photographer
Tổ chức tour du lịch tại Nha Trang
TRẦN KIỀU LY - Tour Operator
Cho thuê flycam Nha Trang
VÒNG A QUAY - Drone Camera
LÊ CHÍ THIỆN - Event Team Leader
NGUYỄN NGỌC TÂY - Dosm
Quay phim & chụp hình Nha Trang
NGUYỄN QUỐC THÁI - Video Editor

Sự đồng lòng trong sáng tạo được kết từ tài năng và cá tính. Cùng sát cánh. Cùng cộng hưởng..