Chúng tôi yêu thích công việc mình làm vàvì thế luôn đam mê và nỗ lực hết mình để đem lại giá trị tốt nhất cho từng dự án & từng chương trình.
AYAGO TEAM

Con người luôn là trung tâm trong việc tạo ra sự khác biệt của tổ chức. Ayago Việt Nam tự hào với đội ngũ nhân sự năng động, sáng tạo luôn dốc hết đam mê vào mọi công việc mình làm nhằm mang lại những giá trị tốt nhất cho khách hàng.

Ayago Việt Nam luôn luôn hãnh diện khi có những đồng nghiệp như các bạn.

Tổ chức sự kiện Nha Trang - Ayago Việt Nam
LÊ THỊ HOÀNG TÚ - Acc
Nhan su Ayago Viet Nam To chuc su kien nha trang 2 | Ayago Việt Nam
TRẦN NGUYỄN HOÀNG TÂM - Photographer
Tổ chức tour du lịch tại Nha Trang
TRẦN KIỀU LY - Tour Operator
Cho thuê flycam Nha Trang
VÒNG A QUAY - Drone Camera
Nhan su Ayago Viet Nam To chuc su kien nha trang 6 | Ayago Việt Nam
LÊ CHÍ THIỆN - Event Team Leader
Nhan su Ayago Viet Nam To chuc su kien nha trang 5 | Ayago Việt Nam
NGUYỄN NGỌC TÂY - Dosm
Quay phim & chụp hình Nha Trang
NGUYỄN QUỐC THÁI - Video Editor

Sự đồng lòng trong sáng tạo được kết từ tài năng và cá tính. Cùng sát cánh. Cùng cộng hưởng..

AYAGO TEAM

Con người luôn là trung tâm trong việc tạo ra sự khác biệt của tổ chức. Ayago Việt Nam tự hào với đội ngũ nhân sự năng động, sáng tạo luôn dốc hết đam mê vào mọi công việc mình làm nhằm mang lại những giá trị tốt nhất cho khách hàng.

Tổ chức sự kiện Nha Trang - Ayago Việt Nam
LÊ THỊ HOÀNG TÚ - Acc
Nhan su Ayago Viet Nam To chuc su kien nha trang 2 | Ayago Việt Nam
TRẦN NGUYỄN HOÀNG TÂM - Photographer
Tổ chức tour du lịch tại Nha Trang
TRẦN KIỀU LY - Tour Operator
Cho thuê flycam Nha Trang
VÒNG A QUAY - Drone Camera
Nhan su Ayago Viet Nam To chuc su kien nha trang 6 | Ayago Việt Nam
LÊ CHÍ THIỆN - Event Team Leader
Nhan su Ayago Viet Nam To chuc su kien nha trang 5 | Ayago Việt Nam
NGUYỄN NGỌC TÂY - Dosm
Quay phim & chụp hình Nha Trang
NGUYỄN QUỐC THÁI - Video Editor

Sự đồng lòng trong sáng tạo được kết từ tài năng và cá tính. Cùng sát cánh. Cùng cộng hưởng..