Tour & Team Building Nha Trang 3N2Đ | Tập đoàn Phú Mỹ

Tour Nha Trang kết hợp team building Nha Trang 3N2D | Phú Mỹ Group

Trải qua những năm tháng xây dựng và phát triển đến nay Tập đoàn Phú Mỹ đã trở thành một tập đoàn lớn mạnh về tài chính, nhân lực, máy móc thiết bị..

Với định hướng chiến lược rõ ràng, cùng với việc tập trung vào đầu tư sản xuất kinh doanh, Tập đoàn Phú Mỹ đã và đang tiếp tục hoàn thiện về cơ cấu, tổ chức, bộ máy với việc quyết định ra đời các đơn vị thành viên. Hiện nay Tập đoàn Phú Mỹ đã có 06 đơn vị thành viên.

Ayago Travel Việt Nam đã có những ngày thật tuyệt vời cùng Tập đoàn Phú Mỹ tại Nha Trang trong chương trình Tour & Team Building Nha Trang 3N2Đ. Chúc cho công ty luôn phát triển…

Khách hàng của chúng tôi !

Ayago Travel Việt Nam vinh dự có được những khách hàng đáng kinh ngạc này.