(+84) 2583 95 66 22 dosm@ayago.vn

Login

Sign Up

After creating an account, you'll be able to track your payment status, track the confirmation and you can also rate the tour after you finished the tour.
Username*
Password*
Confirm Password*
First Name*
Last Name*
Email*
Phone*
Country*
* Creating an account means you're okay with our Terms of Service and Privacy Statement.

Already a member?

Login
(+84) 2583 95 66 22 dosm@ayago.vn

Login

Sign Up

After creating an account, you'll be able to track your payment status, track the confirmation and you can also rate the tour after you finished the tour.
Username*
Password*
Confirm Password*
First Name*
Last Name*
Email*
Phone*
Country*
* Creating an account means you're okay with our Terms of Service and Privacy Statement.

Already a member?

Login

KỸ NĂNG

Năng lực98%
Teamwork95%
Trách nhiệm100%
Khả năng giao tiếp90%

William Thong

Sales Manager

William Thong là người chuyên xây dựng & lập kế hoạch triển khai các dự án du lịch, quản lý nhân sự, tổ chức bán sản phẩm dịch vụ, quan hệ khách hàng cũ và phát triển khách hàng mới, phối hợp với các bộ phận chức năng khác của công ty để hoàn thành các chỉ tiêu kinh doanh. Luôn chịu trách nhiệm về doanh số bán hàng hàng quý, hằng năm. Phát triển và thường xuyên tổ chức đào tạo và huấn luyện nhân viên ở bộ phận kinh doanh để luôn đảm bảo chỉ tiêu đề ra…

Hãy xem thêm những thành viên khác của Ayago Việt Nam…