(+84) 2583 95 66 22 dosm@ayago.vn

Login

Sign Up

After creating an account, you'll be able to track your payment status, track the confirmation and you can also rate the tour after you finished the tour.
Username*
Password*
Confirm Password*
First Name*
Last Name*
Email*
Phone*
Country*
* Creating an account means you're okay with our Terms of Service and Privacy Statement.

Already a member?

Login
(+84) 2583 95 66 22 dosm@ayago.vn

Login

Sign Up

After creating an account, you'll be able to track your payment status, track the confirmation and you can also rate the tour after you finished the tour.
Username*
Password*
Confirm Password*
First Name*
Last Name*
Email*
Phone*
Country*
* Creating an account means you're okay with our Terms of Service and Privacy Statement.

Already a member?

Login

Kỹ năng

Năng lực90%
Teamwork95%
Trách nhiệm100%
Khả năng giao tiếp85%

Vòng A Quay

Sales Corporate

Vòng A Quay là người chuyên xây dựng & lập kế hoạch triển khai các dự án du lịch, tổ chức bán sản phẩm dịch vụ, quan hệ khách hàng cũ và phát triển khách hàng mới, phối hợp với các bộ phận chức năng khác của công ty để hoàn thành các chỉ tiêu kinh doanh. Luôn chịu trách nhiệm về doanh số bán hàng hàng quý, hằng năm…

Xem thêm những thành viên khác của Ayago Việt Nam…