(+84) 2583 95 66 22 dosm@ayago.vn

Login

Sign Up

After creating an account, you'll be able to track your payment status, track the confirmation and you can also rate the tour after you finished the tour.
Username*
Password*
Confirm Password*
First Name*
Last Name*
Email*
Phone*
Country*
* Creating an account means you're okay with our Terms of Service and Privacy Statement.

Already a member?

Login
(+84) 2583 95 66 22 dosm@ayago.vn

Login

Sign Up

After creating an account, you'll be able to track your payment status, track the confirmation and you can also rate the tour after you finished the tour.
Username*
Password*
Confirm Password*
First Name*
Last Name*
Email*
Phone*
Country*
* Creating an account means you're okay with our Terms of Service and Privacy Statement.

Already a member?

Login

TRẦN NGUYỄN HOÀNG TÂM

Photography at Ayago Viet Nam

TRÁCH NHIỆM

  • Chịu trách nhiệm về việc chụp hình và chỉnh sửa ảnh dịch vụ, sự kiện cho toàn bộ chương trình Marketing và dịch vụ của Ayago Việt Nam.
  • Xây dựng kế hoạch, thiết kế bối cảnh, liên hệ với các bộ phận để chụp ảnh.
  • Phối hợp bộ phận marketing và các bộ phận liên quan xây dựng và phát triển hình ảnh công ty.
  • Các nhiệm vụ khác theo sự phân công của lãnh đạo.

Kỹ năng

Năng lực98%
Teamwork95%
Trách nhiệm100%
Khả năng giao tiếp85%

Hãy xem thêm những thành viên khác của Ayago Việt Nam…