(+84) 2583 95 66 22 dosm@ayago.vn

Login

Sign Up

After creating an account, you'll be able to track your payment status, track the confirmation and you can also rate the tour after you finished the tour.
Username*
Password*
Confirm Password*
First Name*
Last Name*
Email*
Phone*
Country*
* Creating an account means you're okay with our Terms of Service and Privacy Statement.

Already a member?

Login
(+84) 2583 95 66 22 dosm@ayago.vn

Login

Sign Up

After creating an account, you'll be able to track your payment status, track the confirmation and you can also rate the tour after you finished the tour.
Username*
Password*
Confirm Password*
First Name*
Last Name*
Email*
Phone*
Country*
* Creating an account means you're okay with our Terms of Service and Privacy Statement.

Already a member?

Login

Nguyễn Đình Luật

Marketing Executive

TRÁCH NHIỆM

  • Nghiên cứu thị trường, lập kế hoạch về chiến lược marketing, quảng bá sản phẩm & thương hiệu Ayago Việt Nam theo từng giai đoạn.
  • Tổng hợp dữ liệu, báo cáo và phân tích, đánh giá hiệu quả các chương trình.
  • Các nhiệm vụ khác theo yêu cầu công việc.
  • Xây dựng và quản lý hồ sơ truyền thông xã hội của công ty và sự hiện diện (Website, Facebook, LinkedIn, v.v.)
  • Thực hiện các nhiệm vụ khác do người quản lý giao.

KỸ NĂNG

Năng lực90%
Teamwork90%
Trách nhiệm100%
Khả năng giao tiếp95%

Xem thêm những thành viên khác của Ayago Việt Nam…