(+84) 2583 95 66 22 dosm@ayago.vn

Login

Sign Up

After creating an account, you'll be able to track your payment status, track the confirmation and you can also rate the tour after you finished the tour.
Username*
Password*
Confirm Password*
First Name*
Last Name*
Email*
Phone*
Country*
* Creating an account means you're okay with our Terms of Service and Privacy Statement.

Already a member?

Login
(+84) 2583 95 66 22 dosm@ayago.vn

Login

Sign Up

After creating an account, you'll be able to track your payment status, track the confirmation and you can also rate the tour after you finished the tour.
Username*
Password*
Confirm Password*
First Name*
Last Name*
Email*
Phone*
Country*
* Creating an account means you're okay with our Terms of Service and Privacy Statement.

Already a member?

Login

Trách nhiệm

Năng lực90%
Teamwork99%
Trách nhiệm100%
Khả năng giao tiếp95%

Nguyễn Ngọc Tây

Dosm at Ayago Viet Nam
  • Người chuyên xây dựng & lập kế hoạch triển khai các dự án du lịch và sự kiện.
  • Quản lý nhân sự, tổ chức bán sản phẩm dịch vụ du lịch
  • Gặp gỡ và chăm sóc khách hàng cũ và phát triển khách hàng mới.
  • Điều phối các bộ phận chức năng khác của công ty để hoàn thành các chỉ tiêu kinh doanh.
  • Luôn chịu trách nhiệm về doanh số bán hàng hàng quý, hằng năm.
  • Phát triển và thường xuyên tổ chức đào tạo & huấn luyện nhân viên…

[Cell Phone] 0946 958 424      [Email] dosm@ayago.vn      [Skype]  jacknguyen3008

Hãy xem thêm những thành viên khác của Ayago Việt Nam…