(+84) 2583 95 66 22 dosm@ayago.vn

Login

Sign Up

After creating an account, you'll be able to track your payment status, track the confirmation and you can also rate the tour after you finished the tour.
Username*
Password*
Confirm Password*
First Name*
Last Name*
Email*
Phone*
Country*
* Creating an account means you're okay with our Terms of Service and Privacy Statement.

Already a member?

Login
(+84) 2583 95 66 22 dosm@ayago.vn

Login

Sign Up

After creating an account, you'll be able to track your payment status, track the confirmation and you can also rate the tour after you finished the tour.
Username*
Password*
Confirm Password*
First Name*
Last Name*
Email*
Phone*
Country*
* Creating an account means you're okay with our Terms of Service and Privacy Statement.

Already a member?

Login

Hoàng Tú

Operator

Trách nhiệm

• Phát triển và mở rộng thị trường du lịch quốc tế, nội địa.
• Xây dựng và thiết kế chương trình tour trong nước & quốc tế
• Tư vấn visa, làm visa cho đoàn khách đi nước ngoài.
• Ký kết hợp đồng với nhà cung cấp dịch vụ tour.
• Chịu trách nhiệm về chất lượng dịch vụ, thời hạn và lộ trình tour, kết quả của tour, tính cạnh tranh của các sản phẩm nhằm nâng cao chất lượng của Ayago Việt Nam.

Kỹ năng

Năng lực90%
Teamwork70%
Trách nhiệm 100%
Khả năng giao tiếp85%

Xem thêm những thành viên khác của Ayago Việt Nam…