(+84) 2583 95 66 22 dosm@ayago.vn

Login

Sign Up

After creating an account, you'll be able to track your payment status, track the confirmation and you can also rate the tour after you finished the tour.
Username*
Password*
Confirm Password*
First Name*
Last Name*
Email*
Phone*
Country*
* Creating an account means you're okay with our Terms of Service and Privacy Statement.

Already a member?

Login
(+84) 2583 95 66 22 dosm@ayago.vn

Login

Sign Up

After creating an account, you'll be able to track your payment status, track the confirmation and you can also rate the tour after you finished the tour.
Username*
Password*
Confirm Password*
First Name*
Last Name*
Email*
Phone*
Country*
* Creating an account means you're okay with our Terms of Service and Privacy Statement.

Already a member?

Login

Hồ Như Ý

Sales Executive

TRÁCH NHIỆM

Hồ Như Ý là người thực hiện công việc tư vấn và bán các tour du lịch trong và ngoài nước cho các khách hàng có nhu cầu, luôn chăm sóc khách hàng, thiết kế tour theo yêu cầu của khách hàng…

Kỹ năng

Năng lực90%
Teamwork70%
Trách nhiệm100%
Khả năng giao tiếp85%

Hãy xem thêm những thành viên khác của Ayago Việt Nam …